Arvoa yhteistoimintajäsenelle

ARVO-hanketta ovat käynnistämässä Jyväskylän yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Hankkeen tavoitteena on tuottaa ratkaisuja rakennusten optimaaliseen käyttöön ja elinkaaren hallintaan uuden teknologian avulla.

Metropolian teknologiapäällikkö Jarmo Tuppurainen kertoi syyskuun aamiaistapaamisessa Suomen LVI-liiton yhteistoimintajäsenille ja yhteistyökumppaneille RFID-teknologiapohjaisista passiiviantureista rakennekosteuden mittaamisessa. Passiivianturointi rakennuskosteuden mittaamisessa on yksi ARVO-hankkeen osa-alueista.

Myös VILPE Oy:n toimitusjohtajana vuoden 2020 alussa aloittava Tuomas Saikkonen osallistui aamiaistilaisuuteen. ”Olimme jonkin verran keskustelleet jo aiemmin tutkimus- ja kehitysyhteistyöstä ja aamiaistilaisuuden jälkeen teimme hyvin nopeasti päätöksen osallistua hankkeeseen”, kertoo Saikkonen. Ketteryys on perheyrityksen yksi etu, tarvittaessa investointipäätöksiä voi tehdä nopeastikin. ”Katsoimme, että ARVO-hanke on juuri sitä, mihin VILPE haluaa tuotekehityksessään panostaa. Aluksi pohdimme osallistumista omalla osa-alueella, mutta päädyimme lopulta tukemaan hankekokonaisuutta.”

Hanke yhdistää rakentamisen, kiinteistöjen ylläpidon ja IT-alan sekä uusimman IoT-teknologian

”Hankehakemus jätettiin Business Finlandiin 4. joulukuuta”, kertoo Tuppurainen. ” Tutkimusosapuolten (Metropolia, Haaga-Helia, HAMK, Jyväskylän yliopisto) lisäksi rinnakkaishankkeilla lähtee mukaan kuusi yritystä: kolme isoa rakennusliikettä, talotekniikkatoimittaja ja pari pientä softataloa. Lisäksi työpanoksella, materiaalituella ja rahallisella panoksella on mukana 12 toimijaa. Eli kaiken kaikkiaan hankkeessa on iso yrityskonsortio, ja suhtaudun varsin toiveikkaasti hakemuksen läpimenoon.”
ARVO-tutkimushanke yhdistää rakentamisen, kiinteistöjen ylläpidon ja IT-alan sekä uusimman IoT-teknologian. Hanke luo käytäntöjä, joilla suunnittelun ja rakentamisen tieto sekä käyttötiedot integroidaan yhteen kiinteistöjen arvon, terveellisyyden, käyttöturvallisuuden ja -tehokkuuden optimoimiseksi. Työn tulokset muokataan palvelukonseptiksi.

Yhdessä toimien saamme enemmän aikaan

Tuomas Saikkonen haluaa myös omalla, henkilökohtaisella panoksella osallistua toimialansa kehittämiseen. Muun muassa Muoviteollisuus ry:n hallituksen jäsenenä hän katsoo, että monipuolinen verkostoituminen on erittäin tärkeää. ”On tärkeää ymmärtää mitä toimialalla ajatellaan, pysyä alan kehityksestä ja lainsäädännöstä perillä. Olen kiinnostunut myös Suomen LVI-liiton luottamustehtävistä.”

VILPEn yhteistoimintajäsenyydelle hän asettaa selkeät tavoitteet: ”Haluamme rekrytoida meille nuorta talenttia – siis tulevaisuuden innovatiivisia osaajia – ja siksi rakentaa vahvan, positiivisen työnantajabrändin. Suomen LVI-liiton yhteisoimintajäsenyys on osa sitä.”

 

Suomen LVI-liiton yhteistoimintajäsenyys on osaamista ja kohtaamisia. VILPE on Suomen LVI-liiton yhteistoimintajäsen.

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi