Ammattikorkeakoulut toteuttavat yhteistyössä korjausrakentamisen erikoistumiskoulutuksen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Savonia, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu toteuttavat valtakunnallisesti ammattikorkeakoulujen yhteistyönä korjausrakentamisen erikoistumiskoulutuksen.

Koulutus sopii korjaushankkeiden suunnittelijoille, urakoitsijoille ja kiinteistöjen ylläpidosta vastaaville. Osallistujalta edellytetään rakennus-, kiinteistö- tai LVI-alan ylempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto.

  • Jokaisessa AMK:ssa ryhmään valitaan 20 osallistujaa.
  • Koulutuksen kesto on 1,5 vuotta 21.9.2018 – 31.12.2019.
  • Erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, joka vastaa noin 810 opiskelijan työtuntia.
  • Opiskelijamaksu on 1000 € (alv 0 %). Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa.
  • Hakuaika: 2.4.2018 – 30.4.2018.

Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohella monimuoto-opiskeluna. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus sekä kouluttajien antama ohjaus. Työelämälähtöinen projektityö integroituu osallistujan omaan työhön ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Lisätietoja koulujen omilta sivuilta

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu
Savonia ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi